click4homeScience

Patientnära analyser

Glukosbelastning
Pneumokocker
RS-virus
Legionella
Influensa
Malaria
F-Hb
Strep A
Graviditetstester

Mikrobiologi

Virologi/Bakteriologi
Mykologi/Parasitologi

Microarray/genotypning

Klinisk kemi

Hb-mätare
CRP
Glukosbelastning
XX

Life science

Pipettering
Fermentering
Cellbiologi
Substrat/Reagens
Utrustning för mikroplattor
Forskningsdiagnostik

Livsmedelsdiagnostik

Allergener ELISA
Allergener, snabbtester
Toxiner
Artbestämning
GMO
Hygien
Instrument

Vattentest


Drogtester

Drogtester i urin
Manipulationstester
Salivtester

Febertermometrar

Human
För djur

Patologi/Cytologi

Cytoimmun

Molekylärbiologi

Minerva
Microarray
Bioventures

Övrigt

Mätinstrument icke invasivt
Autoimmunologi och intolerans

Apoteks produkter

Allergi tester

ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se