click4homeScience

 Drogtester                                                         

Drogtester i urin

abc Teststickor och abc Multipanel är ANLs egna produkter för påvisning av droger i urin.


abc Teststicka och abc Multipanel detekterar de mest vanligt förekommande drogerna som finns på marknaden.


.Lista

abc2 singel tester

Bild abc2AMP2

          Bild abc2BZD200

          Bild abc2BUP10

          Bild ab2THC50

          Bild abc2PPX300

          Bild abc2COC300

          Bild abc2MTD300

          Bild abc2OPI300

          Bild abc2TML200

     

      abc2 multi tester

          Bild abc2 Multi5-99S

          Bild abc2 Multi5-22S

          Bild abc2 Multi 12-99S

                   

        

 

Korsreaktionstabell kan laddas ner här: 
Korsreaktioner,substanser
Korsreaktioner,mediciner

Manipulationstester

Salivtester