click4homeScience

Livsmedelsdiagnostik

Allergener ELISA

Allergener, snabbtester

Toxiner

Artbestämning

GMO

Hygien

Instrument

Vattentest

Områden som vi idag har har tester för

Avloppsvatten och spillvatten
OMFATTANDE SORTIMENT. Palintest levererar ett omfattande
utbud av produkter för miljökontroll av vatten,
spillvatten och avloppsvatten. Våra produkter täcker alla viktiga
parametrar såsom COD, ammoniak och nitrater.

Simbassänger och och spa
POOL TESTER ETC. Palintest erbjuder ett brett sortiment
av pooltester med lösningar för att möta alla program
och budgetar som sträcker sig från de mest krävande
professionella badanläggningar till privata pooler.

Markprover
ENKEL JORDANALYS. Palintest jord testkit är speciellt
utvecklade för att hjälpa jordbrukare, odlare
eller specialiser för att ge snabba analyser av jord "på plats".

Dricksvatten
RENT VATTEN. En ledande leverantör av
rent testa produkter vatten.
Våra fotometer och system jämförande tillhandahåller
en komplett uppsättning av tester för rent vatten.
Våra fotometer och ”Compartor” system tillhandahåller
en komplett uppsättning av tester för rent vatten.

 

Produkter och testsystem

Fotometrar
PRECISIONSINSTRUMENT. Palintest fotometrar erbjuda
den perfekta lösningen för branschfolk som testar vatten
och som kräver det allra bästa i kvalitet,
noggrannhet och användarvänlighet.

Instrument som använder Sensorteknik
INNOVATIVA LÖSNINGAR. Vi har utvecklat ett
unikt utbud av elektro-kemiska sensorer,
som ger snabb analys resultatpå plats.


Elektroniska bärbara instrument
BÄRBARA INSTRUMENT. Palintest instruemnt
omfattar små sensorer och mätare
som får plats i fickan för mätning av t.ex.
pH, konduktivitet, lösta ämnen, grumlighet och löst syre.

 

Mikrobiologisk provtagning
MONITOR BAKTERIER. Mäta nivåerna av bakterier,
t.ex. halterna av E coli i dricksvattentäkter,
simhallar och badinrättningar.

 

Tungmetaller
BLY OCH KOPPAR. "Scanning Analyzer" testerna
användder den elektroniska "Scanning Analyzer"
som använder en unik engångs elektrod.
Instrumenet är konstruerade för professionell vatten analys.

Industrilla tillämpningar

Desinfektionsprodukter
VATTEN DESINFEKTION. Palintest är en ledande leverantör
av desinfektionsprodukterför vattenprover. Tabletter av "Instachlor",
har en snabb frisättning av klorin emedan Steadichlor har långsam
frisättning klorin, Dessa ger perfekt lösning för applikationer
för vattenklorering av små till medelstora applikationer.

Reagenser och apparater
OMFATTANDE UTBUD. Palintest levererar tillbehör/komponenter
och apparater som används vid sidan Palintest testa produkter,
eller för allmänna laboratorie-och fältbruk.