click4homeScience

 Livsmedelsdiagnostik

Allergener ELISA

Allergener, snabbtester

Toxiner

Artbestämning

GMO

Hygien


HYGIEN

NeoGen erbjuder en rad produkter att upptäcka mängden livsmedelsrester och annat organiskt material, som bakterier, jäst och mögel, som kvarstår efter rengöring.
Dessa tester kan integreras i en organisations rengöringsprogram för att övervaka dess effektivitet.
Se länk för att se NeoGens Sanitation produkter.

AccuPoint® 2 Sanitation Monitoring System mäter ATP på livsmedelsytor eller i vätskor som en indikation på renhet av ytan
eller vätskan.

AccuPoint® fungerar genom att mäta ljuset som skapas när ATP kommer i kontakt med reagens från systemets unika produkter för provtagning. Ju högre nivåer av matrester och mikroorganismer som finns på en yta eller i ett vattenprov, medför högre nivåer av ATP, och därmed mer ljus.

AccuClean™ är ett enkelt test för påvisande av protein och vissa sockerarter i livsmedelsproduktionen.
Detta enkla test kräver inga instrument och kan användas med ett minimum av utbildning.
Det är idealiskt för "food service" aplikationer och livsmedelstillverkare som vill ha en objektiv,
billig och snabb metod för att mäta deras hygiennivåer.

 

Instrument

Vattentest