click4homeScience

 Livsmedelsdiagnostik

Allergener ELISA

Allergener, snabbtester

Toxiner

Artbestämning

Snabbtest F.A.S.T. Protocol broschyr med bland annat beskrivning av provberedning och procedur.

 

 
Övriga tester (ELISA och PCR) Comprehensive Meat Specification Testing solution broschyr

 

GMO

Hygien

Instrument

Vattentest