click4homeScience

Livsmedelsdiagnostik

Allergener ELISA

Allergener, snabbtester

ToxinerNaturliga toxiner

NeoGen erbjuder naturliga toxin test för att påvisa aflatoxin, deoxinivalenol (DON), fumonisin, ochratoxin, T-2/HT-2 toxiner, zearalenon och histamin. De flesta av de naturliga toxin testerna är konkurrenskraftiga direkt ELISA s.
Var och en av testerna körs mot kända halter av toxiner och ger resultat på några minuter. Varje test kräver endast en minimal mängd av utbildning och utrustning.

NeoGens Agri-Screen ® och Alert ® kit test kan jämföra upp till 5 prover mot en känd nivå av toxin. Testerna ger synliga resultat som klart visar att ett prov innehåller mer eller mindre av ett toxin som är bestämda.

NeoGens NeoColumn ™ för aflatoxin, Don (Vomitoxin), ochratoxin och Zearalenon är immunoaffinity kolumner som effektivt renar och koncentrera toxiner före analysen med HPLC, NeoGen s Veratox provtagningsutrustning är till för att direkt läsa fluorometriskt.

NeoGen Reveale™ och Reveale SQ screening tester för aflatoxin, fumonisin och DON är extremt enkel att använda och tolka tester mot uppsatta gränsvärden. AccuScan flödestest läsare är en enkel metod för att objektivt läsa, lagra och analysera resultat från NeoGens Reveal produktlinje.

 

 

Artbestämning

GMO

Hygien

Instrument

Vattentest