click4homeScience

 Livsmedelsdiagnostik

Allergener ELISA

Neogen

En specialist med olika tester för att spåra och kvantifiera allergener i mat och miljö.

Användningsområde och Sortiment

ELISA testkit har utvecklats för att användas vid detektion och kvantifiering av allergener i livsmedel.
Risken för konsumenterna till följd av odeklarerade allergiframkallande ämnen i livsmedel innebär att det finns ett ökande behov av att införliva allergen tester som rutin för en del av tillverkningsprocessen. Varför BioKits

BIOKITS Ett sortiment av tester är i spetsen för utvecklingen på området för att detektera allergener i livsmedel. Tester användes av livsmedelstillverkare och reglerande laboratorier för att säkerställa korrekt märkning och för att kontrollera oavsiktlig korskontaminering av dessa allergener. Full validitet
Alla tester har genomgått en rigorös valideringsprocess för att ha hög känslighet, specificitet, korsreaktivitet och robusthet.
Funktioner
Full validitet
Kvantitativa eller kvalitativa
Hög specificitet
Låg detektionsgräns
Svabbprover
Flexibilitet
48 och 96 brunnars format

 

Allergener, snabbtester

Toxiner

Artbestämning

GMO

Hygien

Instrument

Vattentest