click4homeScience

Life science

Pipettering

Fermentering

Cellbiologi

Substrat/Reagens

Utrustning för mikroplattor

Forskningsdiagnostik

Microarray/genotypning

 

  Genotypning av S.aureus, E.coli, Influensa A och typning av virulensfaktorer hos gramnegativa bakterier. 

Utrustning som behövs:
ArrayTube ™ Reader är en snabb, kompakt, avläsare för bildbehandling av enstaka mikrocentrifugrör, vilket ger en möjlighet att fånga och visualisera mikromatrisen.

ArrayMate ™ är en avläsare för 96-hålsplattor, som ger en högre genomströmning av prover genom att läsa upp till 6 ArrayTubes eller 12 ArrayStrips på en gång.

Varje ArrayStrip består av 8 brunnar, med potential för 600 prober i botten av varje brunn.
Programvaran är ett kraftfullt verktyg för bildbehandlingsanalys av mikromatriserna och garanterar en hög nivå av dataintegritet.

Övrig utrustning som behövs finns i de flesta molekylärbiologiska laboratorier, exempelvis PCR-maskin, inkubator, termomixer och pipetter.

Test princip:
Genotypning av bakteriella och virala mikromatriser som finns printade i mikrocentrifugrör eller 96 håls mikroplatta.
Identibac är en enkelt system med hög kapacitet för DNA mikromatriser för detektion av flera i bakteriegener och virusgener,
inkluderar subtypning av antibiotikaresistenta gener, toxin-och virulensgener.
Detta genetiska fingeravtryck kan vara till hjälp vid infektionskontroll inom sjukhus, kommuner och referenslaboratorier.
Snabb identifiering av stammarna hjälper till att spåra utbrott eller epidemiologiska förändringar utan att använda sekvensiering.

Test principen nedan beskriver hur en bakteriell genotypning genomförs (för S. aureus, E. coli och AMR-ve)-

Efter extraktionen av DNA utförs fyra grundläggande steg:

1.Amplifiering
Extraherat DNA som är märkt med biotin (L) amplifieras med en linjär multiplex PCR-reaktion.

2.Hybridisering

Den Biotinmärkta, enkelsträngade PCR-produkten hybridiseras till motsvarande probe
Den bundna PCR-produkten detekteras med hjälp av en HRP (E)- streptavidin konjugat,
vilket omvandlar substratet [seramun grön] (S) till en färgad fällning.

3.Påvisande
Avläsaren (ArrayMate ™ eller ATR 03 Reader) ger en möjlighet att fånga upp bilden och visualisera mikromatrisen.
Närvaron av en mörk "spot" indikerar en lyckad hybridisering.

4.Analys
Programvaran som medföljer ArrayMate ™ Reader (eller ArrayTube ™ Reader ATR 03), mäter signalstyrkan hos varje probe och bestämmer vilka gener som finns i provet.