click4homeScience

 Life science

Pipettering

Fermentering

Cellbiologi

Substrat/Reagens

Utrustning för mikroplattor


Forskningsdiagnostik

Autura 1000/500

SOMMAR PRIS 40000 SEK (tidigare 60000 SEK)

Är en mikroplatts dispensor för 96- eller 384 format.
Autura dispenserar mammalceller med bibehållen viabilitet.
Instrumentet dispenserar sekventsiellt med hjälp av dubbla peristaltiska pumpar.
Autura använder upp till 24 individuella reagenskanaler för t.ex. ”compound screening” och cytoxicitets testning.

Microarray/genotypning