click4homeScience

Life science

Pipettering

Fermentering

Cellbiologi

Substrat/Reagens

Utrustning för mikroplattor

 

Instrument för mikrotiterplattorSöker ni Elisa tester inom virologi/bakteriologi?

Gå till vår sida MikrobiologiVia ett samarbete med BioAim Ltd i England har vi tillgång till produkter
från Mikura Ltd,

såsom skak/inkubatorer, dispensorer för mikroplatta
och en elektronisk dispensor för t.ex. provrör.
Omega Diagnostics

Kalibrerings kit

Pathozme® Elisa Sure


Produkter Mikura

 


9100 Dispensing System

Litet system för att föra över vätska/reagens från en stor flaska/kärl
till provrör eller flaskor. Program för inställning av volym, antal dispenseringar, hastighet etc.
Använder en peristaltisk pump som är lätt att byta slangar på. 9100 Dispensing system
finns med ett bordstativ och en styrpedal.

Se vidare Mikuras hemsida 9100 Dispensig SystemAutura 1000/500

Är en mikroplatts dispensor för 96- eller 384 format.
Autura dispenserar mammalceller med bibehållen viabilitet.
Instrumentet dispenserar sekventsiellt med hjälp av dubbla peristaltiska pumpar.
Autura använder upp till 24 individuella reagenskanaler för t.ex. ”compound screening” och cytoxicitets testning.
Dispensern kan programeras att byta
flödesriktning i slangarna, så att man kan spara dyrbar reagens.
Genom att använda flödeskontroll kan man undvika ”stänk” vid dispensering i rundbottnade mikroplattor.
Autura är ett litet instrument som enkelt får plats i en LAF bänk.
Instrumentet är robot kompatibel och är enkel att integrera i andra system.
Autura har enkla skötselprogram som medför kortare stopp för t.ex. rengöring av slangar.

Autura 1000/500
specification

Precision                                        CV = +/- 3% @ 300µL
Residual volume                                  3µL per well or 1µL when using sweep
Dispensing Volume                              25 - 1500µL in 25µL increments
Speed                                            2.5 mins
Operating voltage/Hz                             100-240Vac 50/60Hz
Max Current requirement                       52VA
Wash and Waste reservoir capacity       2 litres each
Weight of complete system                   9.2kg (6Kg for the 500)
Dimensions                                       650 wide x 350 deep x 350 high
(includes 1 wash + 1 waste reservoir)
to complete a 3 wash cycle using a double row 12 way wash head, 350µL/well, 96 well plate

Ventura

Mikroplatts skak/inkubator för 4 plattor

Kombinerad orbital skak och inkubator
Grafisk display.
Temperatur område 12-30oC
Jämn uppvärmning via cirkulerande luft.
Går att uppgradera för deepwell plattor.
Mikroprocessor styrd


Ventura 2000
specification

Operating voltage/Hz                          100-240Vac 50/60Hz
Remote power supply                           24V/5.4A
Max current requirement                       130VA
Heater power                                  100W
Adjustable temperature range                5°C above ambient up to 45°C
Temperature uniformity                        ±1°C
Readout precision                             ±1°C
Operational conditions                        12°C to 30°C
Adjustable timer                              1-999 minutes in 1 minute steps
Shaking orbit                                 3.0mm inclusive
Adjustable speed                              500 to 1300 in 10rpmsteps
Weight of complete system                   4.2kg
Dimensions – complete system             200 wide x 520 deep x 220 high


Inca + Inca 4

Mikroplatts inkubator för en eller 4 plattor

Litet format 120 *140 mm
Display som visar temperatur och tid
Låg ljudvolymInca
specification

Temperature range                     5ºC above ambient to 45ºC
Accuracy                              >+/- 0.5ºC of set temperature
Dimensions - main unit                120mm(W) X 180mm(D) X 100mm(H)
Weight – complete system              920g
Heater Power                          15 watts
Operating voltage                     100—230Vac 50/60Hz
Power consumption                     1.25A
Power Supply                          12V 2A DC, centre +
Environmental operating temp          10 º C – 40 ºC
Environmental storage temp            4º C – 40º C
Fuse rating                           1.25A T
Time & Temperature display            3 segment LCD
Case Material                         ABS

Orbis

Mikroplatts skak för en eller 4 plattor.

Orbital skak
variabel hastighet
Timer: 1-180 min
Lång livscykel DC motor

Orbis
specification

Shaking orbit:                                 1mm radius
Shaking speed range:                           950rpm—1300rpm
Timer function (standard on Orbis plus)    1 -180 mins and continuous
Dimensions - main unit:                        93mm(W) X 133mm(D) X 66mm(H)
Weight – complete system:                  715g
Operating voltage:                             110 -230Vac 50/60Hz
Power consumption:                            65mA
Power Supply:                                  15V 100mA DC
Environmental operating temp:              10 º C – 40 ºC
Environmental storage temp:                4º C – 40º C
Case Material:                                 ABS
Lid Material:                                  Styrene

 

Autura 1000

Mikroplattstvätt och dispensor

Autura 1000 för 96 och 384 plattor
Finns även för deepwell
Optisk avkänning av nivå i reagens/tvätt flaskor
2 tvätt reagenser med separata ingångar
Robot anpassad
12 och 8 tvätthuvud alternativt 2*12 eller 2*8

Autura 1000/500

specification

Precision                                      CV = +/- 3% @ 300µL
Residual volume                                3µL per well or 1µL when using sweep
Dispensing Volume                              25 - 1500µL in 25µL increments
Speed*                                         2.5 mins
Operating voltage/Hz                           100-240Vac 50/60Hz
Max Current requirement                       52VA
Wash and Waste reservoir capacity       2 litres each
Weight of complete system                   9.2kg (6Kg for the 500)
Dimensions                                     650 wide x 350 deep x 350 high
(includes 1 wash + 1 waste reservoir)
* to complete a 3 wash cycle using a double row 12 way wash head, 350µL/well, 96 well plate

 

Forskningsdiagnostik

Microarray/genotypning