click4homeScience

Life science

Pipettering

Fermentering

Cellbiologi

Biowest är ett franskt biotech bolag som startade 1987 och som har specialiserat sig på

cellodlings produkter såsom olika typer av serum från olika djurslag.
Biowest har i sitt sortiment t.ex. EDQM certifierat FBS.
Biowest är ISO 9001 certifierad


Läs mer på Biowest's hemsida www.biowest.net om förtaget

NYHET

Instant FBS

Biowest presenterar ett nytt FRYSTORKAT FBS

Späds direkt i cellodlingsmediet eller i Cellodlings vatten
Samma kvalitet som flytande FBS
Behöver inte fraktas med torris,
vilket reducera kostnader och CO2 utsläpp
Lagring i 2-8 grader Celsius upp till 3 år

Se vidare BroschyrSubstrat/Reagens

Utrustning för mikroplattor

Forskningsdiagnostik

Microarray/genotypning