click4homeScience

Ingen bildKlinisk kemi

Hb-mätare

DiaSpect Hb system består av en avancerad spektrofotometer och mikrokuvetter för direkt mätning av Hemoglobin i helblod, med enbart fysikaliska mätprinciper, utan kemi. Diaspects reagensfria kuvetter påverkas inte av temperatur eller luftfuktighet.
Diaspect är ett kostnadseffektivt system som fungerar i alla klimat och miljöer.

Instruktionsvideo Diaspect HD
DiaSpect HBT - small
Kontrollblad: DiaSpect kontroll Hb

 

 

CRP

Glukosbelastning

XX