click4homeScience

 Mikrobiologi

Virologi/Bakteriologi

Mykologi/Parasitologi


Fumouze®, Pionjärer inom mykologi med bl.a unika reagens för snabb identifiering av Candida albicans,
C dubliniensis, C glabrata
och C krusei. Inom Parasitologi är Fumouze Diagnostics ett av de ledande företagen i Frankrike inom bl.a Toxoplasmos testning. Fumouze är också kända för sina reagenser som utan formalin koncentrerar och färgar parasiter. Katalog

SR2B® (Société de Recherche et de Réalisations Biotechnologiques) är ett franskt företag som är specialiserat inom mykologi och har flera reagens för diagnos av cutanoues mycousis. Mycetcolor och Mycetfluo är färdiga reagens för dissociation och färgning av dermatofyter vid direktmikroskopisk identifiering. Borelli medium är ett färdigt specifikt identifikations-medium för odling och identifikation av dermatofyter. Mycetblue används vid färgning av kolonier efter odling, för mikroskopisk identifiering. Alla reagenser är standardiserade , färdiga att använda, CE-märkta och innehåller inga korrosiva ämnen som t.ex Phenol. ProduktbladMicroarray/genotypning

ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se