click4homeScience

  Mikrobiologi

Virologi/Bakteriologi

Virion/Serion® har i mer än 30 år utvecklat och tillverkat in vitro diagnostiskasystem för infektionssjukdomar. Serion® har över 50 ELISA tester och närmare 60 KBR reagens inom området infektionssjukdomar. Serion® har också Referesserum och kan även vid förfrågan tillhandahålla "Råantigen"som bulkvara.
Serions® senaste system Multianalyt™, möjliggör samtidigt detektion av flera analyter genom kodning och märkning av partiklar som avläses med flödescytometri.Coris Bioconcept
är ett belgiskt bolag som tillverkar olika tester
och snabbtester inom mikrobiologi.

 

 

 


Sifin®
utvecklar och producerar test sera och reagens för att detektera och serotypa bakterie enteritis patogener, med fokus på Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica och Escherichia coli. Sifin® tillverkar även odlingsmedia samt blodgrupperingsreagens.SCIMEDX
är ett amerikanskt företag med bl.a stort sortiment av IFA-tester och slides för Humant Herpes Virus 6,7 och 8 samt olika arter av Typhus.

Mykologi/Parasitologi

Microarray/genotypning

ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se