click4homeScience

 Patologi/cytoligi

Cytoimmun

Cytoimmun är världsledande med sin prognostiska markör för HPV

orsakad av cervix cancer. Cytoactiv® är en immunologisk

färgningsmetod med monoklonala antikroppar mot HPV L1

capsidprotein i gynekologiska cellprover.

ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se