click4homeScience

 Febertermometrar

Human

Endast 10 sekunders mättid

Febertermometer för användning, oralt, axilärt eller rektalt. Med flexibel tipp som gör den betydligt mer användarvänlig med sin mjukhet. Febertermometern är dessutom vattentät med tydlig digital display. Pipsignal vid avslutad mättid. Upp till 4000 mätningar och med utbytbart batteri.

Vald som föräldrarnas favorit vid en marknadsundersökning

Ladda ner: Bruksanvisning (pdf)

För djur

ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se