click4homeScience

Ingen bildPatientnära analyser

Glukosbelastning

Pneumokocker

RS-virus

Legionella

Influensa

Malaria

F-Hb

Strep A

Graviditetstester

• 101020-25 En snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Endast för professionell in vitro diagnostik.
Rör med 25 tester/förpackning Känslighet 20IU/l flyer

• 101040-25 En snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Endast för professionell in vitro diagnostik.
Rör med 25 tester/förpackning Känslighet 40IU/l flyer

• 102010-25 En snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Endast för professionell in vitro diagnostik.
Kassettest med 25 tester/förpackning Känslighet 10IU/l flyer

• 1020500-01 En snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Endast för professionell in vitro diagnostik.
Kassettest säljes styckevis Känslighet 500 IU/l


• 106020-01 En snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Försäljning via apotek och liknande verksamhet.
Självtest med 1 test/förpackning Känslighet 20IU/l

ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se