click4homeScience

Patientnära analyser

Glukosbelastning

Pneumokocker

RS-virus

Legionella

Influensa

Malaria

F-Hb

Strep A

Analyz Strep A Blue Line Testär en produktlinje för att detektera streptokock A i svalget, för professionellt bruk.
Analysen tar bara några minuter och är enkla tester att utföra för den analyserande personalen.

75-75STREPA Ett snabbtest för kvalitativ detektion av Streptokock A i svalget. Endast för professionell in vitro diagnostik.

Stickor med 50 tester/förpackning
50 provrör
50 provpinnar
2 reagenser
1 positiv och 1 negativ kontroll
Produktblad

Graviditetstester


ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se