click4homeScience

 Patientnära analyser

Glukosbelastning

Pneumokocker

RS-virus

Legionella

Influensa

Malaria

F-Hb

Analyz F.O.B är ett immunologiskt snabbtest för att detektera blod i avföringen. Analysen tar inte mer än 5 minuter att utföra och är ett hygieniskt och enkelt test för både patienten och den analyserande personalen.
FOB flyer 2012

Instruktioner olika språk;Svenska
Engelska ;Arabiska;Fins;ka;Franska
Hebreiska;Italienska;persiska;Polska;
Serbokratiska;Spanska;Turkiska;Tyska;Somaliska

Strep A

Graviditetstester


ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se