click4homeScience

Patientnära analyser

Glukosbelastning

Pneumokocker

RS-virus

Legionella

Influensa

 

Influensavirus är mycket föränderligt, och därför kan man insjukna i influensa flera gånger. Ibland räcker skyddet helt eller delvis under några års tid. Ibland, då influensavirus ändrat skepnad totalt, blir alla helt mottagliga. Dessa mer uttalade influensautbrott har fått benämningar från de länder där de uppstått, som spanska sjukan, ryska snuvan, asiaten och Hongkonginfluensan.

Smittämnet finns hos den sjuke i svalget och sprids till andra främst som fin, luftburen droppsmitta men även genom kontakt. Smittsamheten är mycket stor.

Inkubationstiden är kort, 1–3 dygn.

Malaria

F-Hb

Strep A

Graviditetstester


ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se