click4homeScience

Patientnära analyser

Glukosbelastning

Pneumokocker

RS-virus

Legionella

Coris Legionella V-test
Coris Legionella V-test PDF

Legionärssjuka är en lunginflammation orsakad av legionellabakterier. Dessa är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar.

Bakterien ska generellt ses som ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in den och samtidigt ha någon nedsättning av immunförsvaret. De flesta av oss får nog ganska ofta i sig legionellabakterier utan att bli sjuka. Cirka 50 till 80 fall rapporteras varje år i Sverige, varav närmare hälften har smittats utomlands.

Influensa

Malaria

F-Hb

Strep A

Graviditetstester


ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se