click4homeScience

 Patientnära analyser

Glukosbelastning

Pneumokocker

RS-virus

Coris RSV K.SeT

Respiratory syncytial virus (RSV) är den vanligaste orsaken till infektion i de nedre luftvägarna hos barn yngre än ett år.

RSV sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med smittade föremål. Infektion uppstår framför allt när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsa, mun, ögon och möjligen genom inandning av små droppar (aerosol) från hosta och nysningar. För aerosolsmitta krävs mycket stora virusmängder.

RSV uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. I likhet med influensan kan epidemierna komma vid varierande tidpunkter på säsongen och epidemin kan vara olika kraftig från år till år. Ett mönster med högre och tidigare toppar kan ses vart annat år.

Legionella

Influensa

Malaria

F-Hb

Strep A

Graviditetstester


ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se