click4homeScience

Patientnära analyser

Glukosbelastning

Pneumokocker

ImmuView® S.pneumoniae OCH L.pneumophila Urin Antigen Test


Legionella

Influensa

Malaria

F-Hb

Strep A

Graviditetstester


ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se