click4homeScience

Post
Box 26
125 21 Älvsjö

Besök
Västra Vägen 5A
169 61 Solna

Telefon: 08-99 00 90

Fax: 08-99 20 40

E-post: info@anl.se

Beställa: order@anl.se

 

Kontakta mig:

 

Personal (klicka på namnet för att e-posta)

Björn Gillberg
VD
0708 47 14 14
08-99 00 90

Jenny Gillberg
Patientnära diagnostik och specialprodukter
0707 99 38 90
08-99 00 90

Catarina Klofelt
Elisa, PCR-tester och tropiska sjukdomar
0708 89 39 83
08-99 00 90

 

Liselott Thapper
Klinisk kemi och drogtester
0735 14 15 59
08-99 00 90

Maria Medbrant
Patientnära diagnostik
0705 84 20 17
08-99 00 90

Instrument service Bioscreen

förbrukning

service Growth Curves,

kontakta AA Labpartner Nordic

0708 839384

eller ake@labpartner.se

ake.arvidson@gmail.com

ANL Produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se