click4homeScience

ANL Produkter

har bytt namn !

1.a Juni 2017 bytte

ANL Produkter namn till LumiraDx


Verksamheten har också flyttat till nya lokaler.

Ny adress är

Västra vägen 5A i Solna


 

 

ImmuView® S.pneumoniae och L.pneumophila Urin Antigen Test

        

Ett snabbt lateral flow-test för detektion av både S.pneumoniae och L.pneumophila         med samma test, (two-in-one).
  Mer information

 

ANL produkter      AB Box 26, 125 21 Älvsjö      08-99 00 90      info@anl.se      

Lumiratek C

 

 

 

 

Fler nyheter...